Film v původním anglickém znění? Pro Čechy velký problém, Češi nejsou zvyklí dívat se na filmy nebo seriály bez dabingu. Mimo jiné i to je jeden z důvodů nízké úrovně angličtiny v Česku, na rozdíl od Skandinávie, kde již od útlého věku se děti dívají na pohádky v původním znění. A také je to znát, znalost angličtiny je ve Skandinávii několikanásobně vyšší, v případě Norska se dokonce hovoří o dvojjazyčnosti populace. Co s tím? Důležité je začít už u dětí.

Angličtina od útlého dětství

A jak naučit své dítě perfektně anglicky? Nejdůležitější je začít co nejdříve s angličtinou pro nejmenší. Kromě kurzů, kde se děti pomocí her a písniček naučí základní konverzační dovednosti, se po vzoru Skandinávců nebojte pouštět dětem pohádky a seriály v původním znění. Podle různých výzkumů jsou děti již ve věku mezi 6 a 8 lety schopny naposlouchat přízvuk, intonaci a pochopit význam jednotlivých slovíček z děje. Současně získávají sebedůvěru v učení cizího jazyka.

Svět bez angličtiny neexistuje

Sociální média, Instagram, videa na Youtube, ale i filmové a seriálové novinky, to vše se nabízí v online světě okamžitě, pouze s jedním ale. Vše je v angličtině. Nejen z pracovního hlediska je tedy angličtina nejdůležitějším cizím jazykem. I svět zábavy je jednoduše řečeno anglický. A začíná to již u nejmenších dětí, právě proto je angličtina pro předškoláky klíčová, i když v našem prostředí často nedoceněná, a hlavně nedostatečně podporovaná.

Neformální učení angličtiny i mateřštiny

I v pozdějším školním věku je důležité podporovat vnímání angličtiny pomocí zábavy. Proto se nebojte nechat dívat vaše ratolesti na filmy a seriály v původním znění nebo s titulky. Ty mají dokonce význam i pro mateřštinu. Podle lingvistů má totiž titulkování filmů dva efekty. Jedním z nich je neformální učení cizího jazyka. Druhým je fixování pojmů pomocí spojení obrazu, zvuku a textu v rodném jazyce. Titulky jsou totiž lingvisticky správně, což posiluje učení vlastní mateřštiny, včetně pochopení gramatiky jednotlivých slov nebo specifických jevů, např. vtipů.